ไม่มีอะไร เฟสมันง่อยน่ะ
ตะกี้ พึ่งโดนบินไปรอบ (แค่บังคับเปลี่ยนชื่อ ยังไม่ใช่สถานหนัก)